Fragment#3

Jeg er bachelor i dansk fra Københavns Universitet. Jeg fulgte min interesse for visuel og medieret kommunikation med tilvalg på Film- og Medievidenskab. I min bacheloropgave kombinerede jeg visuel og sproglig kommunikation med et sociolingvistisk studie af aktuel ungdomshusrelateret graffiti.
Den virkelighedsnære tone blev slået an.
Og den har jeg forfulgt lige siden.
Derfor læser jeg nu Digital Design og Kommunikation IT Universitetet. Hvad enten jeg kaster mig ud i rollen som konceptudvikler, grafisk designer, interaktionsdesigner, læringskyndig eller globaliseringsspecialist, så er mine projekter altid forankret i en kompleks virkelighed, som jeg kan iagttage, analysere, udfordre, diskutere. Fra perspektiv til perspektiv.